Ga naar inhoud

Nieuwsbrief April 2024

Van het pastoraal team

Geloven als sport

In ons dagelijks leven worden we vaak aangemoedigd om te investeren in onze lichamelijke gezondheid door middel van lichaamsbeweging en sport. En terecht! Hoe meer we ons inzetten voor lichamelijke activiteit, hoe sterker en gezonder ons lichaam wordt. Kunnen we zo’n benadering toepassen op ons geloofsleven? Net zoals bij sport, vereist ook het katholieke geloof toewijding en investering. Hoe meer tijd en energie we investeren in ons geloof door middel van gebed, geestelijke lezing en de beoefening van naastenliefde, hoe meer we de vruchten ervan zullen plukken. Laten we eens kijken naar deze vergelijking vanuit verschillende invalshoeken.

  1. Net zoals bij het trainen voor een sportwedstrijd, vereist het versterken van ons geloof toewijding en discipline. Dagelijkse gebeden, het bijwonen van de Mis, biechten en het bestuderen van de Heilige Schrift vormen de basis van onze spirituele oefeningen. Door trouw en volharding kunnen we onze relatie met God verdiepen en onze “geestelijke spieren” versterken.

  2. Net zoals bij fysieke training, leidt investeren in ons geloof tot groei en ontwikkeling. We kunnen ons geloof zien groeien naarmate we meer leren over onze katholieke tradities, de levens van heiligen bestuderen en we ons als christenen inzetten voor anderen. Deze groei maakt ons veerkrachtiger bij uitdagingen en tegenslagen.

  3. Net zoals de leden van sportteams elkaar aanmoedigen en ondersteunen, biedt de katholieke gemeenschap een bron van steun en bemoediging voor ons geloof. Samen bidden, de sacramenten vieren en elkaar helpen in tijden van nood versterkt onze banden als gelovigen en inspireert ons om elkaar lief te hebben en te dienen.

  4. Uiteindelijk leidt de investering in ons geloof tot vreugde en voldoening. Net zoals een geslaagde sportieve prestatie ons een gevoel van vervulling geeft, zo geeft het ervaren van Gods aanwezigheid en genade ons een diepe innerlijke vrede en vreugde die de wereld niet kan bieden.

Geloof als sport

U ziet het: investeren in sport en investeren in ons geloof hebben heel wat gemeenschappelijk. Ook de apostel Paulus zag dat al, toen hij schreef aan de christenen in Korinte: Gij weet het: de hardlopers in het stadion lopen allen, maar slechts een wint de race. Loop zo dat ge wint! En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke (1 Korintiërs 9,24-25).

Laten we daarom investeren in ons geloof. Hoe meer we ons inzetten voor ons geloof, des te sterker wordt onze band met God en des te meer vreugde en voldoening ervaren we in ons leven. Laten we samen streven naar een leven van gebed, toewijding en naastenliefde, en zo de vruchten plukken van een dieper, rijker geloofsleven.

Ik wens u allen Gods zegen toe.
Pastoor De Jong


Jongerenkoor Tutti

Beste parochianen,

Ook in deze nieuwsbrief een stukje van Tutti. We zijn het jaar goed begonnen en hebben alweer een aantal keer in de kerk mogen zingen. Daarnaast hebben we ook onze muzikale medewerking verleend aan een kerkdienst in Naaldwijk. Dat was even vroeg opstaan, want het is toch zo’n klein uurtje rijden. Mits je niet verkeerd rijdt natuurlijk (u snapt dat dit wel gebeurd is, enfin, we waren gelukkig nog wel op tijd). Ook zongen we dit jaar bij de Rano in het gasthuis. Dit doen we ieder jaar op vrijwillige basis. Zo geven we de mensen in het gasthuis een muzikale geloofsavond. Komende maanden hebben we nog van alles in de planning staan. We zingen naast onze vieringen in onze eigen kerk ook bij diensten in Werkendam en Almkerk. Dit doen we onder andere om een centje bij te verdienen zodat we ook een financieel gezond koor blijven. Dan wordt er ook nog een mooie mijlpaal behaald. Onze dirigent Marcel is begin april 12,5 jaar in dienst van ons koor. Met zijn muzikale enthousiasme, kennis en vaardigheden heeft hij van Tutti echt een hechte en klankvaste groep gemaakt. Iedere repetitie kent hard werken, plezier maken en ontspanning. Kortom: een heerlijke avond. We voelen ons zeer gezegend met een dirigent/pianist als Marcel en we hopen dat hij nog lang ons koor zal leiden. Wilt u Marcel feliciteren? Dat kan natuurlijk op allerlei manieren: spreek hem aan na de mis, stuur een mailtje naar jongerenkoor_tutti@hotmail.com, of leg een berichtje/ kaartje in het postvakje van Tutti.

Alvast bedankt en tot ziens in de mis,
Jongerenkoor Tutti

Youtube

Wat zijn ze groot geworden! Nieuwsgierig? Klik hier!


Bedevaart naar Lourdes

Van 29 april tot en met 6 mei heb ik deelgenomen aan een bedevaart vanuit bisdom Utrecht naar Lourdes. De reis werd georganiseerd door Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Vanuit het bisdom en andere parochies uit het hele land gingen er in totaal 1.300 bedevaartgangers mee.

Lourdes

De reis ging eerst met de bus naar Noord-Frankrijk en vandaar met de TGV naar Lourdes. Aan het einde van de middag kwamen we in Lourdes aan. Het hotel lag op loopafstand van het heiligdom met onder andere de Mariagrot. In deze grot is de Heilige maagd Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette verschenen.

Het was een mooie en inspirerende bedevaart. Elke dag was er een Nederlandse eucharistieviering in steeds weer een andere kerk of basiliek zoals bij de Mariagrot. De vieringen werden voorgegaan door kardinaal Eijk en bisschop Oorts. Ook hebben we deelgenomen aan een internationale viering in de Pius X-basiliek, een enorme ondergrondse kerk met plaats voor 25.000 mensen!

Pius X basiliek

Tot de vele hoogtepunten behoorden zeker de sacramentsprocessie (in de middag) en de lichtprocessie in de avond. De lichtprocessie vindt vrijwel elke avond plaats waarbij 3.000 tot 5.000 pelgrims meelopen vanuit de hele wereld. Enorm indrukwekkend om zoveel geloofsgenoten bij elkaar te zien en te horen zingen!

Een andere indrukwekkend gebeurtenis is het lopen van de grote kruisweg en de kleine kruisweg. De grote kruisweg loopt via een hellend bergpad van anderhalve kilometer, waarlangs de lijdensweg van Jezus door middel van 115 levensgrote beelden aanschouwelijk wordt voorgesteld. De kleine kruisweg is loopt via een vlak pad door het park in het heiligdom en is goed te doen voor mensen die minder goed ter been zijn. Ook langs deze kruisweg staan indrukwekkende staties allemaal gebeeldhouwd uit blokken wit marmer.

Tussendoor was er ruimschoots tijd om Lourdes zelf te ontdekken of te genieten op een terrasje.

Terugkijkend op deze indrukwekkende bedevaart kan ik zeggen dat een boost geeft aan je geloof als rooms-katholiek. De organisatie is bij Huis van de Pelgrim in uitstekende handen, die trouwens ook pelgrimsreizen organiseert naar Rome, Assisi, Banneux, Santiago de Compostela, Israël en abdijen. Kijk op de website Huis voor de Pelgrim. Gaat u volgende keer ook mee?
Rob Luijsterburg


De ontmoeting van Jezus en Maria van Magdala

(Johannes 20,1-18)

Het is nog donker, als Maria naar het graf van Jezus gaat, zo alleen met haar verdriet. Tot haar verbijstering ontdekt ze dat de steen voor het graf is weggerold. Ze holt naar Simon Petrus en de andere leerling en zegt: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd!’. De twee gaan met Maria mee naar het graf, gaan er zelfs in en keren huiswaarts. Er valt immers niets meer te zeggen. Maar Maria blijft. Ze huilt buiten bij het graf. Waarom is ze niet met Petrus en de andere leerling naar huis gegaan? Wat heeft ze nog te zoeken op deze plek, waar zelfs het dode lichaam van Jezus niet meer is? Ze werpt een blik in het graf en ziet twee engelen die haar vragen waarom ze huilt. Voor de tweede keer zegt Maria: ‘Ze hebben mijn Heer uit het graf weggenomen en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd' (20,13). Wat een verdriet en liefde spreken uit haar woorden… Dan draait ze zich om en ziet Jezus staan 'maar ze wist niet dat het Jezus was’.

Jezus en Maria van Magdala

Nu Maria zich heeft omgedraaid, staat zij met haar rug naar het graf. Zij kijkt dus niet langer in de richting van de dood, maar staat oog in oog met de levende Jezus, al meent ze de tuinman te zien. De ‘tuinman’ stelt aan Maria dezelfde vraag als de engelen en voegt daaraan toe: 'Wie zoekt u?' Weer zegt Maria, nu als vraag: 'Heer, als u het bent die hem hebt weggehaald, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd zodat ik hem kan wegnemen’. Daarop volgt het ontroerende moment van herkenning door dat ene woord van Jezus: ‘Maria!’ Hoeveel liefde moet in dát woord geklonken hebben? In elk geval minstens zoveel dat Maria zeker wist dat Hij het was: 'Rabboeni!', mijn meester!

Maria’s houding heeft die ontmoeting mogelijk gemaakt: zij gaat niet mee naar huis met de beide leerlingen maar zij geeft vol liefde en verlangen naar Jezus het zoeken niet op. En zo laat Jezus zich vinden. Maria heeft Jezus gevonden, maar anders dan zij had kunnen bevroeden, niet zijn dode lichaam maar de levende Jezus die zij voor een tuinman hield. Zoals elke ontmoeting heeft ook deze ontmoeting met Jezus gevolgen. Zijn opdracht om naar zijn broeders te gaan en hun te zeggen: ‘Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is’, betekent het begin van een omwenteling in het leven van Maria. Haar verdriet om Jezus’ dood maakt plaats voor het ongehoorde dat zij zal verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien!' (20,18) .Hoe was dat mogelijk? Was het niet omdat Maria ‘ziende’ was, ziende met de ogen van een hart overlopend van liefde? En zou het niet zo zijn dat Jezus tegen zoveel liefde niet bestand was, dat hij zich als het ware liet verleiden om over de grenzen van het graf heen zich aan haar te laten zien? Zelfs al was het maar voor even, want Jezus is nu eenmaal niet vast te houden of vast te leggen. In Maria treft Jezus de vruchtbare bodem van de liefde aan en juist daardoor weet hij in Maria iets aan te spreken en in beweging te brengen wat groter is dan zijzelf.

Het verhaal van Maria van Magdala, de eerste apostel, leert hoe een leeg graf kan leiden tot geloof. Het roept ons op om net als zij dat lege graf de rug toe te keren en ons serieus met de tuinman, met het Leven, bezig te houden. Het betekent ook dat alleen een echte ontmoeting van mens tot mens de mogelijkheid toelaat sporen van God te ontdekken. Alleen dan namelijk, wanneer de ander echt als ander wordt gezien en in zijn of haar waarde wordt gelaten, wanneer maskers vallen en je als het ware kijkt met de ogen van God.
Yvonne van den Akker-Savelsbergh

(Deze tekst stamt gedeeltelijk uit het eerder van mij verschenen artikel Ontmoeting, in: De Bijbel Spiritueel, onder redactie van Frans Maas e.a., Zoetermeer 2004, blz. 583-590)


Personalia

Een aantal weken geleden heeft Asaira Rosales voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. Moge Christus haar altijd weer sterken en troosten op haar levensweg met Hem.


Mededelingen

Kinderopvang

De kinderopvang is weer beschikbaar tijdens de zondagmis in de parochiezaal! Er wordt gespeeld, geknutseld en voorgelezen. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. Zegt het daarom vooral voort. Het is altijd gezellig met de kleine bezoekers.

Telefoonnummer secretariaat

Het secretariaat van de parochie heeft een nieuw telefoonnummer: 06 2390 2455. Het is een mobiel nummer en u kunt daarom uw misintenties nu ook via WhatsApp doorgeven. De openingstijden van het secretariaat blijven dezelfde: op maandagen en vrijdagen tussen 10.30 u en 11.30 u. Dan zullen ook uw berichten worden afgehandeld.

Vrijwilligers bedankt!

De meesten van u zullen het al wel gezien hebben: Het schilderwerk in gang, de toiletten en de garderobe is af. Oogverblindend wit vergeleken met oude verflaag, als u het zich kunt herinneren.
Ook buiten is het een en ander gebeurd: een lekkage van de regenpijp naast de kerk is verholpen. De regen van de afgelopen periode maakte dit een behoorlijk blubberig werkje. Het perkje naast de ingang is de afgelopen maanden opnieuw beplant. Ook is de ingang tot de pastorie opnieuw geplaveid.
We mogen als parochianen dankbaar zijn dat wij deze vrijwilligers hebben! Bij dezen willen we ze hartelijk bedanken!


Liturgische Agenda

Heilige Mis

Dag Tijd Bijzonderheden
Zondag 10u00 Koffie na de mis: Elke 2e en 4e zondag van de maand.
Maandag 19u00
Woensdag 10u00
Vrijdag 10u00 Aanbidding: elke 1e vrijdag van de maand.

Eventuele wijzigingen en uitval van een mis wordt aangegeven op de website van de parochie.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Datum Tijd
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei 10u00
Pinksteren Zondag 19 mei 10u00

Koren

Intermezzo
14 april, 19 mei, 2 juni

Tutti
21 april, 5 mei, 23 juni